Dear CIVIQ members,

We have a new CIVIQ member, Christine VNT.

Christine, welcome to the CIVIQ Society!

Evangelos Katsioulis